Přeskočit na obsah

Publikace a další výsledky projektu

Publikace

► Branislav Dorko – Martin Pelc: Arizace Humoru. Spolky Urschlaraffia v letech 1925-1939, Časopis Matice moravské 2024 (v tisku)

► Miloš Zapletal: Komično v umění: jak mu lze rozumět ve světle víry, Communio: mezinárodní katolická revue 2024 (vyjde)

 

Veřejné prezentace a popularizace projektu

► přednáška Schlaraffia Olomucensia (Martin Krsek), Mozarteum Olomouc, 17. 10. 2023

► přednáška Schlaraffia. Rytíři humoru, umění a pitek (Martin Krsek), Café Max, Ústí nad Labem, 30. 1. 2024

► přednáška Schlaraffia Saazia (Martin Krsek), Žatec, 21. 4. 2024