Přeskočit na obsah

RNr 087 Oppavia

Sídlo: Opava
Vznik: 1886
Zánik: 1938

mateřská říše: 013 Linzia (Linz/Linec)
dceřiné říše: 100 Temesia (Timişoara/Temešvár), 140 Mandovia (Varnsdorf), 147 Bilitia (Bielsko/Bílsko), 159 Carnovia (Krnov), 235 Neoticinia (Nový Jičín)

významní členové

spisovatelé, novináři
► Edgar Alker (*1898) novinář, vydavatel a šéfredaktor Jägerndorfer Nachrichten, předtím redaktor Troppauer Zeitung am Morgen Junker Edgar 1921-1924 (↓)
► Emil Hadina (1885-1957) spisovatel Flirt der lyrische Frauenspiegel 1917 (←RNr 90 Iglavia)-1930 (↓, odchod do Urschlaraffie Askiburgie, Opava)
► Raimund Pribil (†1917) redaktor Lucifer der Fürchterliche 1885-1899 (→RNr 140 Mandovia)
► Fritz Troger (1871-1919) šéfredaktor Freie Schlesische Presse Landjäger am Grenzwall 1897-1919 (†)

hudebníci, herci, divadelníci, filmaři
► Hans Duhan (1890-1971) operní pěvec 1911 (pro nízký věk uchazeče na žádost pražského vedení přijetí anulováno)
► Karl Heiter, ředitel divadla Gigl der Gogl (←RNr 065 Reichenbergia) 1896-1900 (↓)
► Hugo Helm (Salomon Hellmann) (1884-1943) divadelní režisér, herec, v r. 1913 ředitel pražského kabaretu Lucerna (Junker Hugo) 1919 (následně odcestoval do Haagu)
► Ernst Nadherny (1885-1966) herec Jongleur de Notre Dame 1923 (jako junker Erni →RNr 104 Thayana)
► Karl Rübsam(en) (1869-1936) ředitel divadla Revolverschnauze der Erotische (←RNr 147 Bilitia) 1914-1936 (†)
► Georg Terramare (1889-1948) divadelník Mir graust vorm Faust (←RNr 070 Berna) 1935-1938 (-, v r. 1938 na cestách/fahrend)
► Eduard Wertheim(-Kremser) (1902-1961) hudebník zkoušenec/Prüfling 1931 (→RNr 238 Lignitia)
► Emanuel Westen (1851-1906) ředitel divadla Quargel der Olmützer (←RNr 018 Emona) 1886-1887 (→RNr 035 Olomucia)
► Louis Windhopp (1861-1926) herec, autor divadelních her, novinář Casanova der Saftige 1885-1895 (→RNr 007 Bruna)

výtvarníci, architekti
► Karl Blum (1854-1922) stavitel Mühlhausen der Wiesenbummler 1906-1919 (↓)
► Josef Kment, stavitel Cement der Verputzte 1887-1894 (↓)
► Egon Lehnert (1891-1968) odborný učitel, malíř Klexl der dekorative Farbenfleck 1925-1938 (-)
► Viktor Mader (†1925) stavitel Palladio der Freimaurer (←RNr 035 Olomucia) (rytířem od) 1888-1889 (RNr 035 Olomucia) (viz též RNr 007 Bruna)
► Josef Pindur (1874-1914) malíř, výtvarník Farbores der Schnellstift (←RNr 159 Carnovia) 1910-1914 (†)
► Rudolf Quittner (1872-1910) malíř Modern der saftige Secessionist 1897-1902 (→RNr 024 Vindobona)

profesoři, učitelé, vědci
► Edmund Wilhelm Braun (1870-1957) historik umění, ředitel zemského muzea Kustos der Rabiate 1897-1899 (x)

úředníci, státní zaměstnanci, politici
► Viktor Gschmeidler (1869-1934) okresní hejtman Zeus von der Reychsvogtei (←RNr 187 Ostravia) 1923-1934 (†)
► Hugo Hampel (1856-1910) inženýr, poslanec slezského zemského sněmu junker Hugo 1886-1887 (↓)

advokáti, právníci, soudci
► Albert Herbatschek (1867-1925) advokát Laßdinit der Ostravenwecker 1911-1912 (→RNr 187 Ostravia)

podnikatelé, finančníci, ředitelé podniků
► Adolf Berger, ředitel bankovní pobočky Bar der Lumpensammler 1919-1925 (→RNr 235 Neoticinia)
► Friedrich Bahr (1887-1959) ředitel pobočky Německé agrární a průmyslové banky Petersteiner der Skifritze (←RNr 159 Carnovia) 1922 -1938
► Rudolf Bradač (od r. 1922 Bradatsch, *1893) ředitel pobočky České eskontní banky (Böhmische Escomptbank) a kreditního ústavu Agio mit dem ad-Agio 1921-1922 (→RNr 179 Gigantea), (←RNr 277 Hohenelba) 1933-1938
► Karl Dorasil (1829-1897) podnikatel, předseda obchodní a živnostenské komory v Opavě Commercio von Camerun 1887-1897 (†)
► Raimund Habel ml. (1888-1945) velkoobchodník koloniálním zbožím (Junker Raymund) 1919-1920 (x)
► Franz Hawlik (1858-1914) ředitel lázní Janské Koupele Nik der Mohralische 1897-1899 (→RNr 024 Vindobona)
► Heinrich Heinrich (*1885) ředitel pobočky České Union-banky (Böhmische Union-Bank) Doppelt für einfach gültig 1932-1938
► Josef Kappel (*1878) továrník, fa. Kappel & Štěrba, továrna na cukrovinky Sibiri-Kuss der Lichtspender 1928-1938
► Jakob Lichtwitz (1853-1927) podnikatel, majitel likérky Angelo der Geistreiche 1892-1927 (†)
► Theodor Lichtwitz, podnikatel, majitel likérky Wermut di Torino 1890-1893 (↓)
► Anton Löster (†1917) ředitel továrny na výrobu juty bratří Hatschkových (Gebr. Hatschek) v Opavě Auto der Mobile 1905-1917 (†)
► Oskar Meisel (1880-1923) majitel tiskárny – litografického podniku K. Meisel Etikett der Steinreiche 1910-1923 (†)
► Otto Milaček (*1884) majitel továrny na výrobu dopisních obálek Kuvertl mit dem offenen Kopf 1930-1938
► Emil Mitschka (*1874) ředitel pobočky České Union-banky (Böhmische Union-Bank) Chick die Belladonna 1920-1925 (↓)
► Franz Pfeiffer (*1889) ředitel městských elektráren Fiff der Lichtblitz 1927-1938
► Oswald rytíř von Rittershain (*1880) ředitel bankovní pobočky Creditanstalt der Deutschen v Opavě Check der LIederschreck (←RNr 014 Teplitia) 1910-1921 (→RNr 184 Belmontia)
► Richard von Schönberger (1876-1938) ředitel městských elektráren Belmonte der Saitenspringer 1920-1938 (†)
► Max Swatek (1885-1931) ředitel továrny Jakob Quittner a synové a. s. Kuss zum Schluss 1923-1931 (†)
► Fritz Uwira (*1883) ředitel bankovní pobočky v. v. Ekrasit der Leichtentzündbare 1922-1937 (→RNr 007 Bruna)
► Eduard von Vest, ředitel pivovaru Siegfried der überall gern Aufgenommene 1885-1890 (→RNr 100 Temesia)
► Robert Weinstein (1901-1944) obchodník, firma Breda & Weinstein Kickhero der vertiefte Karuso 1930-1938 (-)

významní hodnostáři

► Leo Beran (*1867) soudní úředník Beisele der Mehlspeiskönig 1894-1938 (-)
► Eduard Brabec (1872-1925) profesor na reálce Helgo chevalier de lys (←RNr 104 Thayana) 1906-1925 (†)
► August Brhel (*1879) důstojník Pirol der k. u. k.-ruso (←RNr 013 Linzia) 1919-1938 (-)
► Leopold Buchbinder (1858-1930) lékař Galenus der Thronzahnzieher 1892-1930 (†)
► Georg Haas (*1878) zemský úředník Raunzer von der Landvogtei 1911-1938
► Heinrich Oertel (1851-1931) důstojník Timur der kleine Demosthenes 1888-1931 (†)
► Franz Pacchiaffo (*1872) klenotník Gemmo von der Kinzig 1903-1938
► Anton Riedl (1857-1910) vrchní finanční komisař Gonzalani der Schnauzl (←RNr 030 Oenipontana) 1895-1910 (†)
► Emil Leon Saxl (1855-1910) Sulfur mit der Reiserede 1887-1910 (†)
► Ludwig Sonnenblum (*1867) obchodník Rosenkreuzer der Mittgsazeiger 1896-
► August Strasilla (1846-1922) majitel knihtiskárny Litho der Graphierte 1885-1922 (†)
► Isidor Wolf (1862-1938) advokát Lupetto von der Schellenburg 1894-1938 (†)
► Theodor Ziffer (1859-1920), advokát Hidigeigei der Unerschrockene 1885-1920 (†)

symboly v závorce – příčina ukončení členství v říši, příchod z jiné říše

–         zánik spolku
x        vyškrtnut (zpravidla pro porušení pravidel či neplnění povinností, většinou nedocházení na schůzky)
†        úmrtí
→       odchod do jiné říše (s uvedením jejího pořadového čísla a názvu)
↓        dobrovolné vystoupení ze spolku
←       příchod z jiné říše (s uvedením jejího pořadového čísla a názvu)

literatura

Gedenkbüchlein an das XXV. Stiftungsfest Oppavias am 25. und 26. des Lenzmonds a. U. 52. Troppau 1911.
Rt. Broschürl (pseud.): 100 Jahre Schlaraffia Opoavia 1886–1986. Herausgegeben zur Feier des 100. Stiftungsfestes. (Braunau am Inn 1986).
Linzmajerová Marta: Schlaraffské „hrady“ na pohlednicích z alba opavských schlaraffiánů, Sborník Zemského archivu v Opavě, sv. 2, 2019, s. 123-155.
Linzmajerová Marta: Prezenční knihy ze zasedání spolku Schlaraffia a malíř Egon Lehnert, Sborník Zemského archivu v Opavě, sv. 3, 2022.
Řezníčková Denisa: In arte voluptas. Historie uměleckého spolku Schlaraffia Oppavia v letech 1885-1938. Magisterská diplomová práce. Slezská univerzita v Opavě. Opava 2009.
Řezníčková Denisa: Příspěvek k činnosti spolku Schlaraffia v Opavě, Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy, roč. 36, 2010, č. 2, s. 1-3.

šlarafské stopy

Solná 24/23, Opava: bývalý hostinec U Zlatého zajíce, v letech 1900-1938 sídlo (hrad) Oppavie

[1] Solná 24/23, Opava: bývalý hostinec U Zlatého zajíce, v letech 1900-1938 sídlo (hrad) Oppavie


[1] Sbírka Jan Dlugoš, https://mapy.cz/zakladni?pano=1&source=addr&id=9541492&pid=87942828&newest=1&yaw=6.079&fov=1.257&pitch=-0.297&x=17.9048685&y=49.9402001&z=19