Přeskočit na obsah

RNr 159 Carnovia

Sídlo: Krnov
Vznik: 1906
Zánik: 1938

mateřská říše: 087 Oppavia
dceřiné říše: 264 Vallis Gaudiorum (Bruntál)

významní členové

výtvarníci, architekti
► Josef Pindur (1874-1914) odborný učitel, malíř, výtvarník Farbores der Schnellstift 1906-1910 (→RNr 087 Oppavia)
► Fritz Raida (1888-1981) malíř Malt-eh-sehr Farbenfroh 1928-1938

podnikatelé, finančníci, ředitelé podniků
► Friedrich Bahr (1887-1959) ředitel pobočky Německé agrární a průmyslové banky Petersteiner der Skifritze 1919?-1922 (→RNr 087 Oppavia)
► Emil Bellak (1885-1944) majitel továrny na výrobu sukna z ovčí vlny Ford(t) in Betrieb der Wollerzogene 1933-1938
► Oskar Burger, ředitel firmy Siegfried Gessler, výroba likérů, podplukovník v. v. Cari der Bibifex -1938 (na cestách v St. Pölten)
► Ernst Dumreicher, ředitel bankovní filiálky Brettl der Verflogene (RNr 179 Gigantea) 1930-1932 (→RNr 179 Gigantea)
► Karl Ehlotzky, majitel továrny na vlněné zboží Gisel-Herr? der Repetent 1923-1938
► Rudolf Eibuschitz (1883-1942) inženýr, ředitel továrny na tklacovské stroje (Webstuhlfabriks-A.-G.) Adrett mit der Bügelfalte
► Theodor Eymer, ředitel továrny na tklacovské stroje (Webstuhlfabriks-A.-G.) Theo der Mass-Volle 1906-
► Theodor Flemmich (1864-1926) majitel továrny na sukno Vläming van der Baude 1906-1911 (↓)
► Rudolf Gabler (*1897) ředitel textilní továrny Börtl der Bandelwurm 1925?-
► Josef Glatter-Götz (1880-1948) varhanář, majitel továrny bratrů Riegerových na výrobu varhan B(p)onton der flaschengrüne Orgel-be-Reiter 1930-
► Fritz Grünseisen, ředitel pobočky Ústřední banky německých spořitelen v Krnově Va-Luderl der Unvorträgliche
► Gustav Hellmann, ředitel pobočky Národní banky Waidfroh das längste Laster 1928-1938 (na cestách v Brně)
► Emil Chmel (†1910) majitel továrny na vlněné zboží (dříve Alois Flemmich) -1910
► Heinrich Kudlich (*1897) majitel továrny na výrobu punčoch Mako der Strumpfsinnige 1929-
► Julius Kulka (†1934) továrník, společník firmy Bratři Kulkové, výroba sukna Noppé der Früh-Schoppenhauer 1924-1934 (†)
► Hermann Larisch (1885-1975) člen vedení textilní továrny Alois Larisch & Söhne Doubl der B(o)umbastische 1909-1930 (↓)
► Rudolf Larisch (*1884) majitel textilní továrny Alois Larisch & Söhne Locki die Graue -1923 (↓)
► Kurt Morgenstern, inženýr, ředitel továrny na výrobu vlněného zboží Vereinigte Schafwollwarenfabriken A.-G. Brno v Krnově Spindel der Brettlweber 1930-
► Leo Westreich (1861-1922) majitel likérky Siegfried Gessler v Krnově, c. k. dvorní dodavatel Altvater von den drei Worten 1906-1922 (†) 

pozemkoví vlastníci
► Arthur Primavesi (†1963) podplukovník v. v., majitel statku v Chařové junker Arthur 1933-

advokáti, právníci, soudci
► Adolf Schnabel, advokát, městský zastupitel Rostratus der Frauenlob 1906-

úředníci, státní zaměstnanci, politici
► Rudolf Bastl-Bastlingen, okresní hejtman, vrchní rada politické správy Bridge der Whistling
► Sigmund Gert (*1877) justiční důstojník, okresní soudce, soudní rada O.-H.! der Kadi Immerda
► Walther Jakubowski von Toporczyk, okresní komisař (později okresní hejtman ve Frývaldově) Grasel der Schüchterne 1906-

lékaři
► Richard Netolitzky, šéflékař okresní nemocenské pojišťovny, ministerský rada Aladin mit der Wunderquarzlampe 1925-

významní hodnostáři

► Sigmund Langschur (1884-1942) profesor na krnovském gymnáziu (vyšší reálce) Minnefroh der Peri-Verse 1917?-
► Kurt Lankisch-Hoernitz, tajemník okresní organizace Svazu průmyslníků (Deutscher Hauptverband für Industrie) Kex der Jargonaute
► Josef Steuer, obchodník Zephir der Zerrissene
► Arsenius Winkler (1863-1933) berní úředník Renatus voʼ Geigladorf (←RNr 087 Oppavia) 1906-1933 (†)
► Josef Winterstern, disponent, obchodník se suknem Warum? Wieso? Edler von Weshalb 1906-1931/2 (RNr 066 Prostana)
► Edmund Wittek (*1867) ředitel měšťanské školy, okresní školní inspektor Rosamundi mit der ehernen Zunge 1906-

symboly v závorce – příčina ukončení členství v říši, příchod z jiné říše

–         zánik spolku
x        vyškrtnut (zpravidla pro porušení pravidel či neplnění povinností, většinou nedocházení na schůzky)
†        úmrtí
→       odchod do jiné říše (s uvedením jejího pořadového čísla a názvu)
↓        dobrovolné vystoupení ze spolku
←       příchod z jiné říše (s uvedením jejího pořadového čísla a názvu)

literatura

Gebauer Helwig: O schlaraffské říši Carnovia v Krnově, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy, roč. 19, 1993, č. 1, s. 14-17.

šlarafské stopy

[1] Altvaterburg Schlaraffie Carnovie (zdroj: SOkA Opava).