Přeskočit na obsah

RNr 201 Porta Moraviae

Sídlo: Hranice
Vznik: 1917
Zánik: 1938

mateřská říše: 001 Praga (Praha)

významní členové

výtvarníci, architekti, stavitelé
► Alois Jambor (*1886) architekt a stavitel Jam der Uhulane 1918-

úředníci, státní zaměstnanci, politici
► Franz Angerholzer von Almburg, profesor vyšší lesnické školy, autor odborných spisů z oboru lesnictví Wildbach der Ungeregelte (←RNr 087 Oppavia) 1919-1920 (odešel do Jindřichovic u Sokolova, později mj. RNr 212 Medelike, RNr 091 Posonium)
► Friedrich svobodný pán Bojakovský (1859-1925) majitel velkostatku Malhotice, poslanec Moravského zemského sněmu Niemals im Zorn, der Galloschenträger 1917-1925 (†)
► Raimund Franta (*1892) okresní soudce Pankratz der Berufene 1931-
► Franz Günzl (*1878) ředitel gymnázia Schnuckerl der Kakteenforscher 1917-1921 (od roku 1918 na cestách v Bohumíně, →RNr 187 Ostravia)
► Franz Panagl (*1878) gymnazijní profesor, okresní školní inspektor Xangl der hystörsiche Minnesänger 1917-1922 (na cestách v Olomouci, později →RNr 035 Olomucia)
► Hermann Reuss (1848-1931) ředitel vyšší lesnické školy, vrchní lesní rada Hermann der reussige Cherusker 1917-1931 (†)
► Anton Schimon (*1874) okresní soudce, soudní rada Arrestides der Lumpensammler 1920-
► Max Weißmann (*1872) okresní soudce, rada zemského soudu 1917-1920 (↓)

podnikatelé, finančníci, ředitelé podniků
► Rudolf Berger (*1883) ředitel továrny Ingenius der Industriefex 1928-
► Richard Heller (1862-1933) majitel textilní továrny, komerční rada Textor der Wollhabende 1917-1933 (†)
► Leo Hecht (*1871) ředitel továrny Slezak der Seidenspinner 1917-1921
► Max Hoffmann (*1874) ředitel továrny Stetsbereit der Gutherzige 1920- (odešel do Münderu, →RNr 020 Hannovera)
► Alois Jilg (*1896) ředitel továrny Flammé der Wollmixer 1933-
► Sigmund Pollak (1872-1942) ředitel Hellerovy textilní továrny Bowlenpantscher von der Wasserkant 1929-
► Oskar Wolf (*1878) továrník Zeitlos der Sliwowitzige 1919-

lékaři
► Felix Schleißner (1874-asi 1944) lékař-pediatr, docent (později univerzitní profesor) Fips der Kindermann 1918 (→RNr 001 Praga)

významní hodnostáři

► Oskar Anschlowitz (*1884) vrchní revident státních drah, Prostějov Fort van der Bahn 1925-
► Otto Benisch (*1884) advokát Fallotto der Tugendhafte 1922-
► Eduard Brabec (1872-1926) středoškolský profesor Helgo chevalier de Lys (←RNr 087 Oppavia, dříve RNr 104 Thayana) 1917-1918 (→RNr 087 Oppavia)
► Leopold Scheidl (1840-1929) ředitel spořitelního a záloženského spolku v Hranicích Kauz der Lacinotenfürst 1917-1929 (†)
► Bruno Schweder (*1872) profesor vyšší lesnické školy NH3, der Naturwachter 1917- (od 1922 na cestách ve Štýrském Hradci, později →RNr 235 Neoticinia)
► Fridolin Vogel (*1863) podplukovník Friedl mit der leeren Tasche (←RNr 001 Praga, dříve RNr 143 Marpurghia) 1917-1920 (od roku 1918 na cestách ve Wiener-Neustadtu, →RNr 024 Vindobona)
► Johann (Jan) Žemlička (†1916) major, učitel na vojenské vyšší reálce v Hranicích Swatopluk vom tiefen Schluck (†) (zakladatel kolonie Porta Moraviae jako rytíř na cestách RNr 035 Olomucie)

symboly v závorce – příčina ukončení členství v říši, příchod z jiné říše

–         zánik spolku
x        vyškrtnut (zpravidla pro porušení pravidel či neplnění povinností, většinou nedocházení na schůzky)
†        úmrtí
→       odchod do jiné říše (s uvedením jejího pořadového čísla a názvu)
↓        dobrovolné vystoupení ze spolku
←       příchod z jiné říše (s uvedením jejího pořadového čísla a názvu)

literatura
šlarafské stopy

1. Německý spolkový hotel (Kasino), sídlo Helfensteinburgu Schlaraffie Porta Moraviae, Pernštejnské náměstí, dnes Zámecká 118 (Zdroj: internet a mapy.cz).