Přeskočit na obsah

RNr 301 (Colonie) Im Freyen Walde

Sídlo: Frývaldov (Jeseník)
Vznik: 1935
Zánik: 1938

významní členové a hodnostáři

lékaři
► Emil Adler, vrchní lékař Priessnitzových léčebných lázní Fr-aesculap der Unerhörte 1935-1938  
► Erich Schweinburg, šéflékař soukromého sanatoria v Cukmantlu (Zlatých Horách) Nierasthenicus der Wasserdichter 1935-1938
► Hans Wodak, šéflékař v sanatoriu Dr. Ferdinanda Ziffera Aton der Ideeot 1935-1938

podnikatelé, finančníci, ředitelé podniků
► Hugo Gessler, majitel kamenolomů a přidružených závodů v Sandhýblu/Písečné, Lipové, Zigharticích/Vápenné, Černé Vodě a Velkých Kuněticích (firma Hugo Gessler & Co., průmysl mramoru a žuly, pily, brusírny a leštírny, centrála Sandhýbl – Písečná) Ein-Stein der Marmorierte 1935-1938
► Emil Riedel, ředitel vozovky Tatra v letech 1923-1933 Scheich (Scheik) der Ostjaken (RNr 235 Neoticinia) 1935-1938
► Anton Sieber, ředitel Schrothových lázní v Dolní Lipové Wolfram der Stauffenburger 1935-1938

symboly v závorce – příčina ukončení členství v říši, příchod z jiné říše

–           zánik spolku
x          vyškrtnut (zpravidla pro porušení pravidel či neplnění povinností, většinou nedocházení na schůzky)
†          úmrtí
→        odchod do jiné říše (s uvedením jejího pořadového čísla a názvu)
↓          dobrovolné vystoupení ze spolku
←        příchod z jiné říše (s uvedením jejího pořadového čísla a názvu)

literatura
šlarafské stopy

1. Hotel Kretschmar (Slovan), sídlo Grafenburgu Colonie Im Freyen Walde (zdroj: internet/Mapy.cz)